‘‘on paper’’
16 on paper

akşam

gri

no003gundogumu

no004uzunsurenbekleyis

no005mys

no006sari

no007kursunkalem

no008renklidus

no009bunesacm

no010mormav

no011desen

no012teenage

no013ayakta

no014kendiso

no015kadife

no016uzanan